Apa yang dimaksud dengan Keseimbangan benda tegar

Keseimbangan benda tegar: suatu benda (tegar) dikatakan seimbang bila mempunyai keseimbangan translasi (?Fx = 0, ?Fy = 0) dan keseim-bangan rotasi (? ? = 0).

Menarik lainnya

© 2022 Pengertian.Apa-itu.NET