Pengertian Unsur Intrinsik

Pengertian Unsur Intrinsik

Unsur instrinsik ialah unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan, unsur ini ialah komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Bagan- bagian yang membangun suatu drama.

Didalam pengertian unsur-unsur dalam intrinsik serta Penjelasan dari seluruh unsur-unsur intrinsik itu, Unsur-unsur Intrinsik ini digunakan untuk dapat menganalisis novel-novel supaya lebih mudahkan didalam menganalisis novel itu. Pengertian Unsur Intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra seperti ialah unsur-unsur yang terdapat dalam unsur-unsur intrinsik.

Intrinsik itu terdiri dari Unsur-Unsur seperti ialah

  • Alur
  • Tema
  • Penokohan
  • Sudut Pandang
  • Latar
  • Amanat

Menarik lainnya

© 2023 Pengertian.Apa-itu.NET