Asas Hukum

Asas Hukum

Setiap system hukum memiliki asas atau prinsip sebagai suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan hukum yang muncul. Asas hukum menjadi norma dasar serta menjadi petunjuk arah pembentukan hukum. Asas hukum terdiri atas dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

  • Asas Hukum Umum

Asas hukum umum adalah asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. Contoh sebagai berikut :

  • Asas lex posteriori derogat legi priori;
  • Asas lex speciali derogat legi generali;
  • Asas lex superior deregat legi inferior.
  • Asas testitio in tintagrum.

Scholten mengemukakan adanya lima asas hukum umum yang berlaku universal yang berlaku pada semua system hukum. Asas tersebut adalah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.

  • Asas Hukum Khusus

Asas hukum khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Contoh sebagai berikut.

  • Hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah, asas nebis in idem.
  • Hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit, asas

Menarik lainnya

© 2023 Pengertian.Apa-itu.NET